GSS Fastigheter

Affärsidé bolaget

GSS Fastigheter AB i Stockholm och Göteborg har som affärsidé att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter. Verksamheten är primärt riktad mot städerna Stockholm och Göteborg. Målen är att generera en långsiktigt hög och stabil värdeökning. Målen ska nås genom närvaro och aktivt arbete i förvaltning och förädling.

Om företaget

Vision

GSS Fastigheter ska bli ett av marknadens mest lönsamma fastighetsbolag, med ett stabilt och långsiktigt innehav av fastigheter i attraktiva lägen. Beståndet ska till största del bestå av kommersiella ytor.

Strategi

GSS Fastigheter ska nå sina mål genom att aktivt arbeta med långsiktigt ägande i fastigheter inom attraktiva kommersiella lägen, skapa lösningar anpassade till marknadens behov med hjälp av kostnadseffektiva åtgärder samt vara en välkänd och uppskattad hyresvärd. Företaget ska aktivt förvalta sitt kontaktnät mot hyresgäster och byggnadsentreprenörer. Allt arbete ska ske inom ramar av etik- och miljöhänseende.

Vilka är vi

Gunilla von Platen

Partner & Styrelseordförande

GvP 

Äger och har grundat framgångsrik kundservice företaget Xzakt Kundrelation AB.  Utöver det så är hon delägare i flertalet entreprenörsbolag via hennes investment bolag GS Holding AB. Delägare i Fastighetsbolaget Tegnérgatan 37 AB, GS Real Estate och GSS Fastigheter. Har tidigare också varit chef på Skandia Försäkringsbolag.

Gunilla har erfarenhet från flera styrelseengagemang, hos både noterade och onoterade bolag. Hon är dessutom ambassadör för hjälporganisationen Hand in Hand som hjälper fattiga till självhjälp genom bland annat entreprenörskap och ambassadör för Unicef samt goodwill ambassadör för stiftelsen Min Stora Dag. Sitter i Fullmäktige för Sophia Hemmet. Som en av drakarna i TV-serien Draknästet är Gunilla också delägare i en rad olika entreprenörsbolag, och har också investerat i fastigheter. Som vinnare till Årets Stjärnskott i The Entrepreneur of the Year 2006 sitter Gunilla i dess Nationella jury sedan dess. Genom åren har Gunilla tagit emot en serie utmärkelser för sitt framgångsrika entreprenörskap och är en efterfrågad debattör och inspirationskälla i olika politiska såväl som näringlivsrelaterade sammanhang.

Länk: http://www.xzakt.com

Silvia Samuelsson Waak,

Partner & förvaltningschef i Stockholm

Med en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborg Universitet i botten, har Silvia jobbat inom fastighetsbranschen sedan 1999. Parallellt med egna ägda fastigheter i GSS Fastigheter AB, har Silvia jobbat på Fabege sedan 2008 som förvaltningschef. Tidigare har Silvia bl a jobbat på Jones LangLaSalle som portföljansvarig för en tysk ägares fastighetsportfölj i Sverige.

Samuel Samuelsson

Partner

Samuel Samuelsson

Delägare & grundare till framgångsrika café- och bagerikedjan Le Pain Francais.
Delägare i GSS Fastigheter AB, Veraz Holding AB mfl. Har en gedigen erfarenhet som egen företagare.

Länk: http://lepainfrancais.se/