Vill du sälja

GSS Fastigheter har som fokus att förvärva fastigheter i Stockholm och Göteborg med omnejd.  Vi har idag ca 20 000 kvadratmeter av kommersiell yta i Stockholm och Göteborg. Vår strategi är att hitta kommersiella ytor i redan attraktiva lägen alternativt lägen som vi ser har potential att bli attraktiva inom en nära framtid.

Är du intresserad av att sälja hela eller delar av ditt fastighetsinnehav är du välkommen att höra av dig till oss.